Hướng dẫn       Tiep Noi       Đăng 3 năm trước        32975      
Cách hoạt động của TiepNoi rất đơn giản. Bạn like page của người khác, bạn sẽ nhận được xu. Người dùng khác sẽ like lại page của bạn với số xu bạn có. Bạn có thể kiếm xu ở nhiều mục khác nhau.

Nếu bạn còn chưa biết rõ cách hoạt động của TiepNoi, bạn có thể xem video này.